HAUR HEZKUNTZA

Errotik Proiektua Urretxindorra Ikastolak Haur Hezkuntzarako sortu duen proiektu pedagogikoa da. Haurrarekiko errespetua du oinarrian eta horretarako espazio, material eta denboraren antolaketak berebiziko garrantzia dauka, haurrak askatasunez garatu ahal izan ditzan bere senak eta gaitasunak. Adin ezberdinen arteko harremanak ere oinarrian dituen proiektua da Errotik. Familia eta ikastolaren arteko lotura ere ezinbestekoa da, prozesu honetan, denak bat garelako .

El proyecto Errotik es un  proyecto creado para Haur Hezkuntza, un proyecto creado por y para Urretxindorra Ikastola. El respeto al niñ@ es la base, y para ello la organización de espacios, tiempo y materiales son importantísimos, para que así nuestros alumnos y alumnas puedan desarrollar sus instintos y capacidades con total libertad. La interrelación entre las diferentes edades también se priorizan en el proyecto Errotik. Una buena colaboracion y comunicacion entre familia e ikastola es imprescindible, porque todos y todas somos uno en este proceso.

LEHEN HEZKUNTZA

Lehen Hezkuntza 6-12 urteko neska-mutilei mundu kulturalaren oinarriak finkatzen laguntzeko etapa da. Irakurketa, idazketa, ahozko gaitasuna, matematika eta autonomiaren garapena oinarrizko ikaskuntzak dira etapa honetan.

En Lehen Hezkuntza los chicos y chicas de entre 6 y 12 años establecen sus bases culturales. La educación en esta etapa se fundamenta en  las matemáticas, lectura, escritura y el desarrollo de la autonomía.

DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZA

Ikaslea nerabezaroan sartuko da eta jasango dituen aldaketa fisikoetara eta sentimendu nahasietara egokitzen ikasi behar du. Ikastolan arlo curricularrak garrantzi gehiago hartu du, konpetentziak lantzen jarraituko du, eta helburua ez da edukiak ikastea soilik, eduki horiek integratzea eta egoera errealetara transferitzen ikastea baizik.

El alumno/ alumna entra la adolescencia en esta etapa y tendrá que adaptarse a diferentes cambios físicos y emocionales. En la Ikastola el aspecto curricular adquiere más importancia pero seguirá trabajando las competencias ya que el objetivo no es únicamente aprender contenidos si no integrar esos contenidos y transferirlos a situaciones de la vida cotidiana. 

BATXILERGOA

DBHn hasitako bideari gailurra ematea eta etorkizuneko ikasketetan eta lan munduan beharko dituzten konpetentziak garatzea da etapa honen ezaugarri nagusiena.

Continuando con el camino emprendido en DBH en esta etapa el objetivo es desarrollar las competencias que les serán necesarias para su futuro académico y laboral.

JANTOKIA ASKORA

Janaria gure sukaldari taldeak egunero prestatzen du berton.

La comida que se sirve es preparada diariamente por el equipo de cocina de la ikastola.

FORMAZIO PLANAK

PLANES FORMATIVOS

Heziketa-zentro integrala gara 1 eta 18 urte bitarteko haur eta gazteentzat. Hezkuntza etapa guztiak dauzkagu, baita proiektu osagarri asko ere.

Somos un centro integral para niños y jóvenes de 1 a 18 años con todas las etapas educativas y una gran variedad de proyectos complementarios.

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK

ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES

Kirol, musika, dantza, antzerki, ipuin eta jolasekin lotutako eskolaz kanpo ekintzak eskaitzen ditugu gure ikasleen formazio integralean laguntzeko.

Ofrecemos multitud de actividades extra escolares relacionadas con el deporte, la música, la danza, el teatro, los cuentos, los juegos… que contribuyen a una formación integral.

ZERBITZUAK

SERVICIOS

Gure garraio eta jangela zerbitzuek kalitatea agirien bermea dute, gure familiei erabateko konfidantza eta erosotasuna emateko.

Nuestros servicios de transporte y comedor están avalados por certificados de calidad, para dar la maxima confianza y comodidad a nuestras familias.

URRETXINDORRA IKASTOLA

Bizitzarako prest