GURE OINARRIA: IKASLEA ARDATZ

Urretxindorra Ikastolan, bizitzarako prest dauden ikasle euskaldun konpetenteak heztea dugu helburu.

Urretxindorrako umeak…

Lehen Hezkuntzan Txanela  da ikaslearen formazio integrala bermatzen duen proiektua. Curriculum eskaintza koherente, bateratu eta egokia eskaintzen digu Txanela proiektuak.

Gure ereduaren ezaugarri nagusi batzuk:

 • Haurra bere osotasunean hartzea. Bizitzan aplikagarriak diren konpetentziak arlo guztietan lantzen ditugu, ikasle aktiboa bultzatuz.
 • Zehar lerroak . Ikaslearen garapen pertsonalarekin zuzenean lotuta eta aniztasunaren erronkari erantzuten dizkioten gaitasunetan trebatuz .
 • Balioen eta jarreren hezkuntzarekin konprometituak. Ikasleei pertsonak diren aldetik laguntzeko.
 • Norbera izaten ikasi eta elkarrekin bizitzen ikasi konpetentziak era horizontalean lantzearen garrantzia.
 • Hezkuntza emozionala. Norberaren zein besteen emozioak adierazten, ulertzen eta kudeatzen gaitu nahi ditugu ikasleak.
 • IKT konpetentzia. Baliabide teknologikoak zeharka (era globalizatuan) lantzen ditugu ikaslearen garapenerako zerbitzuan jarriz, berauen arriskuetan eta onuretan erreparatuz.
 • Ikasleen jarraipena eta ebaluatzeko sisteman.

En Educación primaria el proyecto Txanela nos proporciona una oferta curricular coherente, unificada y adecuada que garantiza la formación integral de nuestro alumnado.

Los aspectos más destacados de nuestro modelo:

 • Considerar al alumnado en su integridad. Desarrollando determinadas competencias que nuestros alumnos y alumnas puedan aplicar en situaciones cotidianas, convirtiéndolos en agentes activos de su formación.
 • Líneas transversales. Fomentando las competencias que potencien tanto el desarrollo personal como la diversidad de cada alumno y alumna.
 • Compromiso con la educación en valores. Acompañando a los alumnos en su proceso de formación como persona.
 • La importancia de aprender a ser uno mismo y vivir en comunidad.
 • Educación emocional.  Fomentando en los alumnos y alumnas el desarrollo de la expresión y comprensión de las emociones (propias y ajenas) y prestando especial atención a sus habilidades sociales (educación para el liderazgo, convivencia, …).
 • Competencia digital (TIC). Orientando las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo integral del alumnado, valorando los riesgos y beneficios de las mismas.
 • Coherencia. Estructurando un sistema de evaluación y de seguimiento individual del alumnado.

MATERIALA

Txanela proiektua derrigorrezko Lehen Hezkuntzako ikasmateriala da. Haur Hezkuntzan Urtxintxa proiektuarekin hasitako ibilbidearen jarraipen modura aurkezten den proiektu honek bi helburu ditu: bi etapen arteko zubi lana egitea, batetik; eta Lehen Hezkuntzaren oinarriak finkatzen laguntzea, bestetik. Lehen Hezkuntza etapa zabala den heinean (6-12urte), eta hezkuntza prozesuan ziklo bakoitzak bere zeregina duenez, zikloen eta etapen arteko loturak zainduz curriculum eskaintza koherente, bateratu eta egokia eskaintzeko asmotan sortua da. 

Lehen Hezkuntzako proiektuak, alegia, Haur Hezkuntzako URTXINTXA proiektuak biltzen dituen hainbat ezaugarri gordeaz, haurren garapena sustatzeko elementu berriak ere eskaintzen ditu.

MATERIAL

El proyecto TXANELA es un material educativo de la Educación Primaria. Este proyecto, que se presenta como una continuación del proyecto URTXINTXA comenzado en Educación Infantil, tiene como objetivos actuar como puente entre las dos etapas por un lado, y ayudar a fijar las bases de la Educación Primaria, por otro. Teniendo en cuenta que la Educación Primaria (6-12 años) es una etapa extensa y que cada ciclo tiene su quehacer en el proceso educativo, el proyecto ha sido creado para proporcionar una oferta curricular coherente, unificada y adecuada entre estas y otras etapas cuidando sus interconexiones.

El proyecto de Educación Primaria, es decir, el proyecto TXANELA, además de mantener algunas de las características que reúne el proyecto URTXINTXA, ofrece también nuevos elementos para fomentar el desarrollo del alumnado

IRAKASLEGOA / PROFESORADO

ZUZENDARITZA / DIRECCIÓN: ITXASO GUTIERREZ
zuzendaritzalh@urretxindorra.eus
LH1 A- BELATE OLABARRIA belate@urretxindorra.eus
B- MARGA BILBAO marga@urretxindorra.eus
C- IZASKUN URIARTE i.uriarte@urretxindorra.eus
LH2 A- AMAIA REKAKOETXE amaia@urretxindorra.eus
B- OSTAIZKA PINEDO ostaizka@urretxindorra.eus
LH3 A- AXUN AUZMENDI axun@urretxindorra.eus
B- MARIO ITURMENDI mario@urretxindorra.eus
LH4 A- RIKI HERRAN riki@urretxindorra.eus
B- XABIER AGIRRE x.agirre@urretxindorra.eus
LH5 A- LUIS ANGEL HERNANDEZ luisangel@urretxindorra.eus
B- JULI CUESTA juli@urretxindorra.eus
LH6 A- JONE PINEDO jone@urretxindorra.eus
B- ARGIA GARDEAZABAL argia@urretxindorra.eus
JOSU ARANBARRI (inglesa) jaranbarri@urretxindorra.eus
JONE PINEDO (inglesa) jone@urretxindorra.eus
ASIER BURDAIN (Gorputz Hezkuntza) asier@urretxindorra.eus

 

94 470 14 67

Espinosa Orive Doktorearen Kalea 48003 Bilbo, Bizkaia

zuzendaritzalh@urretxindorra.eus