Errotik Proiektua Urretxindorra Ikastolak Haur Hezkuntzarako sortu duen proiektu pedagogikoa da. Haurrarekiko errespetua du oinarrian eta horretarako espazio, material eta denboraren antolaketak berebiziko garrantzia dauka, haurrak askatasunez garatu ahal izan ditzan bere senak eta gaitasunak. Adin ezberdinen arteko harremanak ere oinarrian dituen proiektua da Errotik. Familia eta ikastolaren arteko lotura ere ezinbestekoa da, prozesu honetan, denak bat garelako .

El proyecto Errotik es un  proyecto creado para Haur Hezkuntza, un proyecto creado por y para Urretxindorra Ikastola. El respeto al niñ@ es la base, y para ello la organización de espacios, tiempo y materiales son importantísimos, para que así nuestros alumnos y alumnas puedan desarrollar sus instintos y capacidades con total libertad. La interrelación entre las diferentes edades también se priorizan en el proyecto Errotik. Una buena colaboracion y comunicacion entre familia e ikastola es imprescindible, porque todos y todas somos uno en este proceso.

Ikastolen elkarteak sortutako proiektu honek Urtxintxaren ildo beretik jarraitzen du, hau da, arloen globalizazioan oinarriturik, euskara, ingurumena, plastika, baloreen lanketa, musika… batera lantzen dira.

 Este proyecto continúa con la misma línea que el Proyecto Urtxintxa, esto es, basándose en la globalización de las áreas, se trabajan conjuntamente euskera, conocimiento del medio, plástica, música, valores humanos…

Ikaslea nerabezaroan sartuko da eta jasango dituen aldaketa fisikoetara eta sentimendu nahasietara egokitzen ikasi behar du. Ikastolan arlo curricularrak garrantzi gehiago hartu du, konpetentziak lantzen jarraituko du, eta helburua ez da edukiak ikastea soilik, eduki horiek integratzea eta egoera errealetara transferitzen ikastea baizik.

El alumno/ alumna entra la adolescencia en esta etapa y tendrá que adaptarse a diferentes cambios físicos y emocionales. En la Ikastola el aspecto curricular adquiere más importancia pero seguirá trabajando las competencias ya que el objetivo no es únicamente aprender contenidos si no integrar esos contenidos y transferirlos a situaciones de la vida cotidiana. 

Errotik Proiektua Urretxindorra Ikastolak Haur Hezkuntzarako sortu duen proiektu pedagogikoa da. Haurrarekiko errespetua du oinarrian eta horretarako espazio, material eta denboraren antolaketak berebiziko garrantzia dauka, haurrak askatasunez garatu ahal izan ditzan bere senak eta gaitasunak. Adin ezberdinen arteko harremanak ere oinarrian dituen proiektua da Errotik. Familia eta ikastolaren arteko lotura ere ezinbestekoa da, prozesu honetan, denak bat garelako .

El proyecto Errotik es un  proyecto creado para Haur Hezkuntza, un proyecto creado por y para Urretxindorra Ikastola. El respeto al niñ@ es la base, y para ello la organización de espacios, tiempo y materiales son importantísimos, para que así nuestros alumnos y alumnas puedan desarrollar sus instintos y capacidades con total libertad. La interrelación entre las diferentes edades también se priorizan en el proyecto Errotik. Una buena colaboracion y comunicacion entre familia e ikastola es imprescindible, porque todos y todas somos uno en este proceso.

Ikastolen elkarteak sortutako proiektu honek Urtxintxaren ildo beretik jarraitzen du, hau da, arloen globalizazioan oinarriturik, euskara, ingurumena, plastika, baloreen lanketa, musika… batera lantzen dira.

 Este proyecto continúa con la misma línea que el Proyecto Urtxintxa, esto es, basándose en la globalización de las áreas, se trabajan conjuntamente euskera, conocimiento del medio, plástica, música, valores humanos…

Ikaslea nerabezaroan sartuko da eta jasango dituen aldaketa fisikoetara eta sentimendu nahasietara egokitzen ikasi behar du. Ikastolan arlo curricularrak garrantzi gehiago hartu du, konpetentziak lantzen jarraituko du, eta helburua ez da edukiak ikastea soilik, eduki horiek integratzea eta egoera errealetara transferitzen ikastea baizik.

El alumno/ alumna entra la adolescencia en esta etapa y tendrá que adaptarse a diferentes cambios físicos y emocionales. En la Ikastola el aspecto curricular adquiere más importancia pero seguirá trabajando las competencias ya que el objetivo no es únicamente aprender contenidos si no integrar esos contenidos y transferirlos a situaciones de la vida cotidiana.