IKASTOLAKO EGITURA

ESTRUCTURA DE LA IKASTOLA

Sozietate kooperatiboko jite juridikoa duen Urretxindorra Ikastolaren gobernu organoak estatutuek zehaztutakoak dira, hots, ASANBLADA NAGUSIA eta ARTEZKARITZA KONTSEILUA. Horretaz gain, Urretxindorra Ikastolak, erakunde irekia eta plurala denez, hezkuntzarekin zerikusi zuzena duten gaietarako Kudeaketa Batzordea dauka, eta bertan, Ikastolako estamentu guztiek hartzen dute parte (guraso, irakasle, zerbitzuetako langile eta ikasleek).

Ikastolako funtzionamendu organoak dira jarduera egokiaren erantzule eta gobernu organoek egindako ahal-eskuordetzaz dihardute. Zuzendaritzak autonomia osoz jardungo du bere zereginetan, baina zuzendaritzak goi-mailako organoek hartutako erabakiak betetzen ez dituenean edota zuzendaritzaren jarduerak erakundearen segurtasuna, ospe ona eta izatea bera arriskuan jartzen dituenean, goberno organoek esku-hartzea izango dute.

 Los órganos de gobierno de la Ikastola Urretxindorra, cuya forma jurídica es la de una sociedad cooperativa, son los establecidos estatutariamente, es decir,la ASAMBLEA GENERAL y el CONSEJO RECTOR. Además Urretxindorra Ikastola, como entidad abierta y plural, se dota de una Junta de Gestión con la participación de todos los estamentos de la ikastola (padres, personal docente y de servicios y alumnado de Secundaria y Bachillerato), para aquellos temas relacionados directamente con la Educación.

Los órganos de funcionamiento de la ikastola son los responsables de su buen funcionamiento, y actúan mediante delegación de poderes otorgada por los órganos de gobierno podrán intervenir cuando la dirección no cumpla las decisiones tomadas en los órganos superiores, o/y cuando la actuación de dicha dirección ponga en peligro la seguridad de la entidad, su buen nombre y su existencia.

GESTIO BATZORDEA

 

Presidentea / Presidente: Juan Zulueta

Idazkaria / Secretaria: Larraitz Cisneros

Zuzendaritza / Dirección:  Garikoitz Gainza, Itxaso Gutierrez, Urdaz Bilbao, Zuriñe Zorrozua.

Irakasleak / Profesores/as: xxxxxxxxx

Bazkideak / Cooperativistas: Olatz Caminos, Asier Egaña, Fernando Pedrosa, Usue Artetxe.

Zerbitzuak / Servicios

Ikasleak / Alumnos/as

Lantzen diren gaiak / Temas que se tratan

Akademikoak, pedagogikoak,  funtzionamendua,…

Académicos, pedagógicos, funcionamiento de la ikastola…

ZAINTZA BATZORDEA

Maria Garcia / Nahia Gartzia / Aitor Bertol

ZUZENDARITZA TALDEA

Gerentzi-Zuzendaritza / Director-Gerente:  Zuriñe Zorrozua

Zuzendari Pedagogikoa / Director Pedagógico: Juan Zulueta

Pedag. Arduraduna (DBH-BATXI) / Resp. Pedagógico(ESO-BACHI):  Urdax Bilbao

Pedag. Arduraduna (LH) / Resp. Pedagógico(Primaria): Itxaso Gutierrez

Pedag. Arduraduna (HH) / Resp. Pedagógico(Infantil): Garikoitz Gainza

Zerbitzu orokorren arduraduna / Resp. Servicios Generales: Josu Uranga

ZERBITZUAK

ADMINISTRAZIOA / ADMINISTRACIÓN

Arduraduna: Josu Uranga / Libe Etxeita

IKT / TICs: Egoitz Baraja

EKINTZA OSAGARRIAK / ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS:  Iker Uribarren

KONSERJERITZA / Conserjería: Kepa Guinea , Agus Pascual eta Urtzi Gainza

SUKALDEA eta JANTOKIA / Cocina y COMEDOR

Arduraduna: Igor Insunza

Sukaldariak: Irantzu Alzibar / Arantza Prieto 

Laguntzaileak: 10 begirale / 10 monitores

MANTENU-GARBIKETA / LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Kepa Guinea, Agus Pascual eta Urtzi Gainza