IKASTOLAKO JANTOKI ZERBITZUA

Ikastolako jantokia ikasturte guztian zehar dago irekita. Janaria gure sukaldari taldeak egunero prestatzen du berton. Zerbitzua egun soltetan erabili nahi izanez gero, txartela erosi beharko da idazkaritzan, egun berean. Zerbitzu hau erabili ezean, jantokiko arduradunari eta tutoreari idatziz jakinarazi beharko zaie. Ohiko erabileraren prezioa merkeagoa da printzipioz urte osorako zerbitzua delako, zerbitzua erabili ala ez.

El comedor de la ikastola está abierto durante todo el curso escolar. La comida que se sirve es preparada diariamente por el equipo de cocina de la ikastola. En caso de querer utilizar el servicio en días sueltos, hay que comprar el vale el mismo día en la secretaría. En caso de no utilizar el servicio, se le deberá comunicar por escrito tanto al responsable del comedor como al tutor. La utilización habitual tiene un precio reducido por tratarse de un servicio que en principio es para todo el curso, independientemente de su utilización.

HILABETEKO MENUA / MENU MENSUAL

MENUA OROKORRA

MENU GENERAL

TXIKIEN MENUA

EL MENU DE LOS PEQUEÑOS

ASKORA

Askoran garrantzi handia ematen diogu bazkaltzeko uneari. Horregatik, gurekin bazkaltzen dutenak gure familiakoak izango balira bezala tratatzen ditugu: gertutasun eta arretaz, une hori baliatuz bizi-ohitura osasungarriak sustatzeko, bai eta balioak irakasteko ere. Jantokia ikasgeletan jasotzen duten heziketaren luzapena bilaka dadin.

Ikasleentzat ingurune atseginak sortzea da gure lehentasunetako bat. Hartarako, begirale bikainak ditugu, adituak dira askotariko adinen umeei arreta ematen, dela jantokian, patioan edo eskola-garraioan.

En Askora le damos mucha importancia al momento de la comida y el comedor escolar. Por eso, nos gusta tratar a quienes comen con nosotros como tratamos a nuestras familias: de forma cercana y atenta, aprovechando ese momento para promover hábitos de vida saludable, así como la formación en valores. Haciendo del comedor una prolongación de la educación que reciben en las aulas.

Ademas del espacio del comedor, los patios y zonas de recreo escolar son tambien nuestra area de responsabilidad. Generar entornos agradables para los alumnos es una de nuestras prioridades. Para ello contamos con excelentes equipos de monitoraje, especialistas en la atención a niños y niñas de distintas edades, ya sea en el comedor, el patio o el transporte escolar.

KASU BEREZIAK

CASOS ESPECIALES

Arrazoi medikuak direla eta, umeren batek dieta berezia beharko balu, jantokiko arduradunari jakinazaiko zaio telefonoz edo ohar idatzi baten bidez egun berean goizeko 9etan.

Si por razones médicas, algún alumn@ necitase alguna dieta especial se le deberá comunicar al responsable del comedor por telefono o mediante una nota escrita el mismo día a las 9 de la mañana.

ARDURADUNAK / RESPONSABLES

IGOR INSUNZA -Sukaldeko arduraduna  / Responsable de cocina

KARMELE LEBARONA – Jantokiko arduraduna (ASKORA) / Responsable del comedor (ASKORA)

 

94 470 14 47

Martin barua 21. Bilbo

sukaldea@urretxindorra.eus