Zure iradokizuna edo kexa helarazi nahi badiguzu formularioa bete.

Para hacernos llegar tu sugerencia, queja o reclamación cumplimenta el formulario

Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan xedatzen dena betez, zure datu pertsonalak INFORMAZIOA fitxategian sartuta daudela eta horren helburua web orriko erabiltzaileek bidalitako berriak, harpidetza eskaerak eta kexa eta iradokizunen kudeaketa direla jakinarazten dizugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian aitortu dugu eta datuen segurtasuna bermatzeko neurriak ezarri ditugu.

Fitxategi horien erantzulea URRETXINDORRA IKASTOLA bera da eta, horri dagokionez, hala nahi izanez gero, aipatu Legean aurreikusitako sarbide, zuzenketa, ezeztapen eta aurkaritza eskubideak balia ditzakezu; horretarako ´Martin Barua 21, 48003 Bilbao helbidera eskaera bat bidali behar duzu NA edo nortasuna egiaztatzeko beste agiri batekin batera.

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 13 de diciembre 15/1999, le informamos que sus datos serán incluidos en el fichero denominado INFORMAZIOA, y que su finalidad es la gestión de las solicitudes realizadas por usuarios de la web, nuevas suscripciones y gestión de quejas y sugerencias. Hemos notificado a la Agencia de Protección de Datos la existencia del fichero y hemos establecido las medidas necesarias para asegurar su confidencialidad.

El responsable del fichero es URRETXINDORRA IKASTOLA y en cumplimento con la normativa vigente sobre protección de datos de carácter personal, usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición; para ello deberá enviar una solicitud a la siguiente dirección´Martin Barua 21, 48003 Bilbao, que deberá ir acompañada del DNI u otro documento que acredite su identidad.