Historia

IKASTOLAREN SORRERA

«Bilboko Gotzaingoaren Irakaskuntza Eskuordetzaren onespenarekin, Lourdesko Ama eta San Adrian parrokian Euskal Katekesia jarri da abian».

Horixe da Bilboko San Adrian auzoko parrokiak argitaratutako iragarki folletoan agertzen denaren hitzez hitzeko transkripzioa. Horren bidez, 3 eta 5 urte bitarteko haurrak euskaraz eskolaratzeko aukeraren berri eman zitzaien gurasoei. Folleto hori 1973-74 ikasturtean «Comercial Ganeko»ren laguntzarekin argitaratua izan zen.

San Adriango Euskal-katekesia hamairu haurrekin hasi zen, parrokiaren 270m2-ko lokal batean. San Adriango eskolaurrearekin batera, Aixerrotako Euskal-katekesia ere abiarazi zen eta, geroxeago, Karmengo eskolaurrea.Hiru eskolaurre horien nahia zen haurrek euskaraz ikasten segitzea, beraz ahalegina batu eta OHOra elkarrekin jotzea erabaki zuten. Tramitazio luzearen ondoren, Artxandape ikastola izango zena eraikitzeko lekurik egokiena Familia Santuaren parrokia zela erabaki zen. Ikastola hiru eskolaurretako haurrek osatu zuten.

Denbora joan eta aurrei OHOra joateko garaia iritsi zitzaien, baina oraindik hasteko zen Artxandape ikastolaren eraikuntza. Egoera horren aurrean Artxandapeko behin-behineko Batzak ordura arte eskola nazionala izan ziren San Adriango lokal batzuk lagatzea eskatu zion Bilboko Udalari. Bilboko Udalak «prekarioan» lagatu zizkien. Eta urteak aurrera joan ziren. Ikasle kopurua gorantz zihoan eta, aldi berean, ikasgela gehiago izatejo eskariak eta lagapenak. Hala ere, ez zegoen jolastokirik, ez gimnasiorik, ez arteperik.

Egoera kaxkar horretan ekin zitzaion 1979-80 ikasturteari. Artxandapeko jatorrizko Zuzendaritza Batzak, Bilboko Udalaren hirigintza egistamoen aurrean, Goitzangoaren konponbide zehatzik ezean eta hurrengo ikasturtean lagatutako ikasgeletan ematerik ez zegoenez (lekurik ez zegoelako), haurren heziketa duina bermatuko zuen behin betiko konponbidea bilatzea erabaki zen.

Batzak hainbat aukera aztertu eta baloratu zituen: Karmeloko lokalak, Artxandako Oblatas, Mesedeetako komentua,… Hala ere, alternatiba horietako batek ere ez zituen bermatzen gurasoek seme-alabentzako nahi zituzten gutxieneko baldintzak.

Hori horrela, Batzak ikastola sortzea aztertu zuen, kooperatiba erregimenean eta gurasoen nahia beteko zuena, hots, haurren etorkizuna bermatuko zuen behin betiko ikastetxe egonkorra.

San Adrianen eraikin bat aurkitu zen «Maga Fabrika», zituen ezaugarriekin eskola aldi guztiak -Eskolaurretik UBIra bitartekoak- hartzeko aukera eskaintzen zuena. Azterketa arkitektoniko eta ekonomikoei ekin zitzaien eta, amaitutakoan, Batzar Nagusirako deia egin zen gurasoei bi aukeren berri emateko:

  • Maga proiektua.
  • Haurrak Oblatasera lekualdatzea, Artxandape ikastola eraiki bitartean.Bi alternatibak azaldu eta bozketan, emaitza hau lortu zen:
  1. %57,4 (73 haur) Maga proiektuaren alde. %30,7 (39 haur) Artxandape eraiki arte itxarotearen alde.
  2. %11,8 (15 haur) beste ikastegi batzuetara lekualdatzearen alde.

Zatiketa gertatu zen eta Batzarraren %57,4k irakaskuntza kooperatiba eraikitzen segitzea erabaki zuen; etorkizun hurbilean Urretxindorra Ikastola izango zena, hain zuzen.Maga San Adrian auzoko lursail batean zegoen altzari fabrika zahar bat zen. Eraikinak lau soilaru zituen eta beste bat eraikitzeko aukera eskaintzen zuen. Solairu bakoitzak 1.005m2-ko gainazala zeukan, beraz, eraikinak irakaskuntza arautuko aldi guztiak -Unibertsitaterako sarbidera bitartekoak hartzeko tokia eskaintzen zuen. Eraikin horren beste abantaila bat Lezama-Leguizamonen lursail batzuk mugakide izatea zen; aldi hartan salgai zeuden eta bertan jolaslekuak eraiki zitezkeen. 1980-81 ikasturtean, Urretxindorra irakaskuntza kooperatibaren instalazioak inaguratu ziren.

CREACIÓN DE LA IKASTOLA

Con la aprobación de la Delegación de Enseñanza del Obispado de Bilbao, funciona una Euskal-katekesis en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes y de San Adrián».

Esta es la transcripción literal del folleto publicitario editado por la parroquia del barrio bilbaíno de San Adrián, para poner en conocimiento de padres y madres la posibilidad de que sus hijos, de 3 a 5 años, iniciaran su escolarización en euskera. Este folleto, publicado con el apoyo de»Comercial Ganeko» para el curso escolar 1973-74, perfilaba las características de las Euskal-katekesis.

La Euskal-katekesis de San Adrián comenzó su andadura con trece niños, en unos locales de la parroquia de 270m2, destinados a la enseñanza. Pararelamente al parvulario de San Adrián, se había puesto en marcha la Euskalkatekesis de Aixerrota, y poco más tarde, da sus primeros pasos el parvulario de El Carmen. Los tres parvularios quieren que sus alumn@s puedan continuar la escolarización en euskera, por lo que deciden unificar sus esfuerzos y proyectar una salida común hacia la EGB.Tras una larga tramitación, se decide que el lugar más adecuado para la construcción de la que se iba a denominar Ikastola Artxandape, integrando a los niños y niñas de los tres parvularios, sería la parroquia de la Sagrada Familia.Pasa el tiempo, los niños deben comenzar la EGB y aún no ha comenzado la construcción de la Ikastola Artxandape. Ante esta situación,la Junta provisional de Artxandape solicita al Ayuntamiento de Bilbao la cesión de unos locales de San Adrián, donde en años anteriores se ubicaba una escuela nacional.

El consistorio bilbaíno lo concede en «condición de precarios». Siguen transcurriendo los años. El número de alumn@s se incrementa, y con ell@s la solicitud y cesión de un mayor número de aulas. Sin embargo, no existe zona de recreo, ni gimnasio, ni cobijo en los días de lluvia… En tan precarias condiciones comienza el curso escolar 1979-80. La Junta Rectora Original de Artxandape, ante los planes urbanísticos del Ayuntamiento de Bilbao, la falta de soluciones concretas por parte del Obispado y la imposibilidad de continuar el siguiente curso en las aulas cedidas, por falta de espacio, decide buscar una solución definitiva que garantice la educación de los niñ@s en unas condiciones dignas.

La Junta estudia y valora diferentes opciones: locales del Carmelo, Oblatas de Artxanda, Convento de la Merced… No obstante, ninguna de estas alternativas ofrece las garantías básicas que las madres y los padres quieren para sus hij@s. Ante esta situación, la Junta estudia la posibilidad de crear una Ikastola, en régimen de cooperativa, que cumpla con el deseo de los padres de ser un centro definitivo, estable y que garantice el futuro de los niñ@s. Se encuentra un edificio ubicado en San Adrián, «Fabrica Maga», que por sus características ofrece la posibilidad de acoger en sus locales todas las etapas escolares, desde el Jardín de Infancia hasta COU. Se inician los estudios arquitectónicos y económicos necesarios, y una vez finalizados, se convoca una Asamblea General para exponer a los padres y a las madres dos opciones:

1.El Proyecto Maga.

2.El traslado de los niños y niñas a Oblatas, a la espera de la construcción de la Ikastola Artxandape.

Tras la exposición de ambas alternativas, la Asamblea vota ambas opciones, dándose el siguiente resultado, el 57,4% de la Asamblea decide continuar con la construcción de la cooperativa de enseñanza, que en un futuro cercano se convertiría en la Ikastola Urretxindorra.

PROYECTO MAGA: construcción de URRETXINDORRA

Maga era una antigua fábrica de muebles cerrada que estaba ubicada en unos terrenos del barrio de San Adrian. El edificio constaba de cuatro plantas y ofrecía la posibilidad de levantar una altura más. Cada planta tenía una superficie de 1.005 m2 , por lo que el edificio disponía de capacidad para cubrir todas las etapas que configuraban la enseñanza reglada, hasta el acceso a la Universidad. La ventaja añadida de este edificio es que colindaba con unos terrenos de Lezama-Leguizamón, en ese momento en venta, donde se podía construir las campas de recreo. En el curso escolar 1980-81, los niñ@s inaguraron las instalaciones de la Cooperativa de enseñanza Urretxindorra.