Psikomotrizitatea

HH4 - HH5

Modu global batean umearen garapen motorea, afektiboa, ezagutzazkoa eta soziala erraztera zuzenduriko ekintza dugu hau.

En esta acividad a el/la niño/a se le facilitará, de una manera global, el desarrollo motor, social y afectivo que tan importante es en esta edad.

psikoonaJ