Ondoren matrikulazio prozesuari buruzko aspektu garrantzitsuenak laburbiltzen dira. Atal hau kontsultatzen den momentuaren arabera, baliteke informazioren bat zehaztear egotea, Eusko Jaurlaritzaren konkrezioaren zain.

Mailak: Haur Hezkuntzatik (2 urte) DBHra bitartean (16 urte)

 • Epe ofiziala: urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra arte.
 • Aurkeztu beharreko dokumentazioa:
  • Ikastetxean izena emateko eskabidea. On line hezkuntza.ejgv.euskadi.net edo ikastolan bertan osatu daiteke.
  • Familia-liburuan ikaslea azaltzen den orriaren fotokopia.
  • Familia-liburuan aita/ama azaltzen den orriaren fotokopia edo lege-tutorea izatearen ziurtagiria.
  • Anai-arrebarik izanez gero, dagokien familia-liburuaren orriaren fotokopia.
  • Ikaslearen aita, ama edo lege-tutorearen NANaren fotokopia (AIT atzerritarrak izanez gero).
  • Udalak egindako familia helbidearen erroldatze ziurtagiria (ikaslearena eta aita edo amarena.
  • Ikaslearen karnet tamainako argazkia
  • Barneko funtzionamenduko inprimakia (datu pertsonalak, jantokia, garraioa…). Gutunazalaren barruan doa.
  • Baremaziorako beste agiri batzuk ere ekar ditzakezue. Argibideak 2018ko urtarrilean EHAAn argitaratutako onarpen-aginduan ikus ditzakezue euskadi.net
  • Dokumentazioa ikastolan aurkezteko tokia eta ordutegia:  Idazkaritzan, honako ordutegian: 10:00/13.00 eta 15.30/17.00.
  • matrikula AGINDUA 18 19

A continuación se recogen algunos aspectos significativos de cara al proceso de matriculación, si bien algunos de los aspectos dependiendo de la fecha en la que se consulte este apartado, pueden estar pendientes de determinar, puesto que su concreción depende de lo establecido por el Gobierno Vasco, previo a los plazos oficiales de matriculación.

Cursos: Desde Educación Infantil (2 años) hasta ESO (16 años)

 • Plazo oficial: del 29 de enero al 9 de febrero.
 • Documentos a presentar:
  • Solicitud de Inscripción en el Centro Escolar. Se cumplimentará “on line” hezkuntza.ejgv.euskadi.neto en la propia ikastola
  • Fotocopia de la hoja del libro de familia correspondiente al alumno/a.
  • Fotocopia de la hoja del libro de familia del padre/madre o documento acreditativo de ser tutor/a legal.
  • Fotocopia del libro de familia si tiene hermanos.
  • Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor/a legal del alumno/a (TIE en caso de personas extranjeras)
  • Certificación del domicilio familiar expedida por el Ayuntamiento (del alumno y de uno de los progenitores).
  • Una foto tamaño carnet del alumno/a.
  • Impreso interno de datos personales y utilización de servicios: comedor, bus. Se envía en el sobre.
  • Documentos para la baremación (consultar en el Boletín Oficial del País Vasco de enero del 2018 euskadi.net
  • Para presentar la documentación en la ikastola: acudid a Secretaría Académica en el edificio de Secundaria de 10.00 a 13.00 y de 15.30 a 17.00.
  • matrikula ORDEN 18 19