GURE OINARRIA: IKASLEA ARDATZ

Urretxindorra Ikastolan, bizitzarako prest dauden ikasle euskaldun konpetenteak heztea dugu helburu.

El objetivo de Urretxindorra Ikastola es educar alumn@s euskaldunes y competentes, preparad@s para la vida.

Urretxindorrako umeak…

Lehen Hezkuntzan ikaslearen formazio integrala bermatzen duen proiektua. Curriculum eskaintza koherente, bateratu eta egokia eskaintzen digu proiektuak.

Gure ereduaren ezaugarri nagusi batzuk:

 • Haurra bere osotasunean hartzea. Bizitzan aplikagarriak diren konpetentziak arlo guztietan lantzen ditugu, ikasle aktiboa bultzatuz.
 • Zehar lerroak . Ikaslearen garapen pertsonalarekin zuzenean lotuta eta aniztasunaren erronkari erantzuten dizkioten gaitasunetan trebatuz .
 • Balioen eta jarreren hezkuntzarekin konprometituak. Ikasleei pertsonak diren aldetik laguntzeko.
 • Norbera izaten ikasi eta elkarrekin bizitzen ikasi konpetentziak era horizontalean lantzearen garrantzia.
 • Hezkuntza emozionala. Norberaren zein besteen emozioak adierazten, ulertzen eta kudeatzen gaitu nahi ditugu ikasleak.
 • IKT konpetentzia. Baliabide teknologikoak zeharka (era globalizatuan) lantzen ditugu ikaslearen garapenerako zerbitzuan jarriz, berauen arriskuetan eta onuretan erreparatuz.
 • Ikasleen jarraipena eta ebaluatzeko sisteman.

En Educación primaria el proyecto nos proporciona una oferta curricular coherente, unificada y adecuada que garantiza la formación integral de nuestro alumnado.

Los aspectos más destacados de nuestro modelo:

 • Considerar al alumnado en su integridad. Desarrollando determinadas competencias que nuestros alumnos y alumnas puedan aplicar en situaciones cotidianas, convirtiéndolos en agentes activos de su formación.
 • Líneas transversales. Fomentando las competencias que potencien tanto el desarrollo personal como la diversidad de cada alumno y alumna.
 • Compromiso con la educación en valores. Acompañando a los alumnos en su proceso de formación como persona.
 • La importancia de aprender a ser uno mismo y vivir en comunidad.
 • Educación emocional.  Fomentando en los alumnos y alumnas el desarrollo de la expresión y comprensión de las emociones (propias y ajenas) y prestando especial atención a sus habilidades sociales (educación para el liderazgo, convivencia, …).
 • Competencia digital (TIC). Orientando las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo integral del alumnado, valorando los riesgos y beneficios de las mismas.
 • Coherencia. Estructurando un sistema de evaluación y de seguimiento individual del alumnado.

KIMU PROIEKTUA

LH 1, 2 ETA 3

Lehen Hezkuntzako lehen ziklora bideratuta dago KIMU proiektua. Errealitate hurbileko egoeretan kokatzen du ikaskuntza eta ikasleen oinarrizko konpetentziak garatzea du helburu.

3 proposamen didaktikotan egituratu da: Erronka, Euskara eta Literatura eta Matematika.

Proposamen didaktikoen arteko koherentzia, lotura eta osagarritasuna bermatu dira, irakaskuntza-prozesua ikuspegi global batetik diseinatzen laguntzeko. Proposamen bakoitzak, halaber, malgutasunez planifikatzeko eta erabiltzeko aukera eskaintzen du.

El proyecto KIMU está dirigido al primer ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º). Sitúa el aprendizaje en situaciones reales cercanas y busca el desarrollo de las competencias básicas del alumnado.

El proyecto se ha estructurado en 3 propuestas didácticas: Reto, Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas.

Se ha garantizado la coherencia, conexión y complementariedad entre las propuestas didácticas para favorecer el diseño del proceso de enseñanza desde una perspectiva global. Cada propuesta ofrece también la posibilidad de planificar y utilizar con flexibilidad.

EKI LH PROIEKTUA

LH 4, 5 ETA 6

EKI LH proiektuan oinarrizko konpetentziak dira hezkuntzaren ardatz: pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten, eta egiten eta ekiten trebatu behar du ikasleak. Hau da, bizitza-egoeretan konpetentea izan behar du.

 

La educación se centra en las competencias básicas. El alumnado debe conseguir ser competente en cualquiera de las situaciones de la vida: en el pensamiento y en el estudio, en la comunicación, en la convivencia, en el desarrollo de su propia personalidad así como en la acción y el emprendizaje.

LEHEN HEZKUNTZA / EDUCACION PRIMARIA
ZUZENDARITZA /DIRECCIÓN

ARGIA GARDEAZABAL

 zuzendaritzalh@urretxindorra.eus

LH1 A

AINHOA LEGORBURU

a.legorburu@urretxindorra.eus

B

GARIKOITZ GAINZA

garikoitz@urretxindorra.eus

C

ENEKO SANTAMARIA

e.santamaria@urretxindorra.eus

LH2 A

JON ANDER GOROSTIAGA

jonander@urretxindorra.eus 

B

ANE GIMENEZ

a.gimenez@urretxindorra.eus

C

ASIER JAIO

a.jaio@urretxindorra.eus

LH3 A

AMAIA REKAKOETXEA

amaia@urretxindorra.eus

B

ANA MARTA IRIARTE

anamarta@urretxindorra.eus

C

UNAI EREÑO

u.ereno@urretxindorra.eus

LH4 A

OSTAIZKA PINEDO

ostaizka@urretxindorra.eus

B

LARRAITZ ALDAZABAL

l.aldazabal@urretxindorra.eus

C

NAGORE CRUZ

n.cruz@urretxindorra.eus

LH5 A

ITXASO GUTIERREZ

itxaso@urretxindorra.eus

B

SERGIO PRIETO

s.prieto@urretxindorra.eus

C

AINARA URRUTIA

a.urrutia@urretxindorra.eus

LH6

A

JON PALACIOS

j.palacios@urretxindorra.eus 

B

GORKA PLAZA

g.plaza@urretxindorra.eus 

C

LYDIA TERRÓN

terron.lydia@urretxindorra.eus

JOSU ARANBARRI (Inglesa) josua@urretxindorra.eus

JONE PINEDO (Inglesa) jone@urretxindorra.eus

SERGIO PRIETO (Ingelesa) s.prieto@urretxindorra.eus

JON PALACIOS (Gorputz Hezkuntza) j.palacios@urretxindorra.eus

MARIO ITURMENDI (Gorputz Hezkuntza) mario@urretxindorra.eus

PELLO LEKERIKA (Gorputz Hezkuntza) p.lekerika@urretxindorra.eus

94 470 14 67

Espinosa Orive Doktorearen Kalea 48003 Bilbo, Bizkaia

zuzendaritzalh@urretxindorra.eus