Eskaintza akademikoa bermatzeko egin beharreko lan zehatzez gain, zeharkako beste hamaika proiektu eta plan ditugu martxan Urretxindorra Ikastolan, hezkidetza, elkarbizitza, hizkuntza trataera, euskara eta euskal izaera eta bestelako puntuak lantzeko eta gure hezkuntza proiektua aurrera eraman ahal izateko.

El proyecto pedágogico de nuestra ikastola va más allá de lo que estrictamente se entiende como oferta académica. Contamos con planes y proyectos transversales que inciden en la visión y la misión que tenemos de la educación.

 

Urretxindorra Ikastolak Haur Hezkuntzarako sortutako proiektu pedagogikoa da. Haurra beti erdigunean du gure proiektuak, beraiengandik eta beraientzako. 

Gehiago ezagutu nahi? Ikusi bideoa eta jarri zaitezte gurekin harremanetan.

Urretxindorra Ikastola ha creado su propio proyecto pedagógico para la Educación Infantil. El niñ@ siempre está en el centro de nuestro proyecto, de ell@s y para ell@s.

¿Quieres conocer más? Mira el vídeo y ponte en contacto con nosotr@s.

LH 1, 2 ETA 3

Lehen Hezkuntzako lehen ziklora bideratuta dago KIMU proiektua. Errealitate hurbileko egoeretan kokatzen du ikaskuntza eta ikasleen oinarrizko konpetentziak garatzea du helburu.

3 proposamen didaktikotan egituratu da: Erronka, Euskara eta Literatura eta Matematika.

Proposamen didaktikoen arteko koherentzia, lotura eta osagarritasuna bermatu dira, irakaskuntza-prozesua ikuspegi global batetik diseinatzen laguntzeko. Proposamen bakoitzak, halaber, malgutasunez planifikatzeko eta erabiltzeko aukera eskaintzen du.

El proyecto KIMU está dirigido al primer ciclo de Primaria (1º, 2º y 3º). Sitúa el aprendizaje en situaciones reales cercanas y busca el desarrollo de las competencias básicas del alumnado.

El proyecto se ha estructurado en 3 propuestas didácticas: Reto, Lengua Vasca y Literatura y Matemáticas.

Se ha garantizado la coherencia, conexión y complementariedad entre las propuestas didácticas para favorecer el diseño del proceso de enseñanza desde una perspectiva global. Cada propuesta ofrece también la posibilidad de planificar y utilizar con flexibilidad.

LH 4, 5 ETA 6

EKI LH proiektuan oinarrizko konpetentziak dira hezkuntzaren ardatz: pentsatzen eta ikasten, komunikatzen, elkarrekin bizitzen, norbera izaten eta egiten, eta egiten eta ekiten trebatu behar du ikasleak. Hau da, bizitza-egoeretan konpetentea izan behar du.

La educación se centra en las competencias básicas. El alumnado debe conseguir ser competente en cualquiera de las situaciones de la vida: en el pensamiento y en el estudio, en la comunicación, en la convivencia, en el desarrollo de su propia personalidad así como en la acción y el emprendizaje.

GAZTEA HEZKUNTZAREN ARDATZ, GARAPEN INTEGRALAREN BILA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16 urte), ikaslearen garapen osoan funtsezko etapa dugu, bai lehendik egindako lanaren jarraipena egiten delako eta baita ikaslea bere ibilbidean aukerak egiten hasten delako ere.

Euskal Curriculuma abiapuntu harturik eta ikaslearen irteera-profila erreferente nagusia izanik, konpetentzietan oinarritutako hezkuntza proiektua eskaintzen du EKI DBH proiektuak.

PROYECTO EKI PARA SECUNDARIA 

La Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años) es una etapa fundamental en todo el desarrollo del alumnado, por un lado, porque da continuidad a un trabajo realizado anteriormente y, por otro lado, porque el alumnado comienza a tomar decisiones de cara a su futuro.

Partiendo del Currículo Vasco y teniendo como referente principal el perfil de salida del alumnado, el proyecto EKI DBH ofrece un proyecto educativo basado en competencias.

KiVa Finlandiako Turku Unibertsitateak (Finlandiako Hezkuntza eta Kultura Ministerioaren babesaz) garatutako jazarpenaren kontrako programa da. Christina Salmivalli katredatikoak eta Elisa Poskipartea doktoreak eta ikertzaileak sortua da.

KiVa es un programa de prevención del acoso escolar que surgió en la Universidad de Turku, un programa financiado por El Ministerio de cultura y el Departamento de Educación de Finlandia. Las promotoras de este proyecto fueron la catedrática Christina Salmivalli y la doctora e investigadora Elisa Poskipartea.

ELEANITZ PROIEKTUA

Gure ikastolan lantzen diren hizkuntza guztien planteamendu bateratzailea da. Proiektu honek ingelesaren irakaskuntza goiztiarra bideratzen du. Egoera komunikatiboetan oinarriturik, ahozko zein idatzizko hizkuntza formalera gerturatzen da.

El Proyecto Eleanitz es un planteamiento integrador de todas las lenguas que se imparten en nuestra Ikastola. Este proyecto posibilita el aprendizaje temprano del inglés. Basándose en un método comunicativo, paulatinamente se consigue que el alumn@ sea capaz de comunicarse tanto a nivel oral como escrito. 

HIZPRO

Hizkuntza Proiektuaren helburua euskaran eta euskalduntasunean ardazten den eleaniztasuna garatzea da. Hizkuntza Proiektua ikastolan lantzen diren hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak biltzen dituen eta haien trataerari koherentzia ematen dion egitasmoa da.

La visión discursiva de la lengua está en la base del diseño curricular lingüístico .

KALITAZTEKO GESTIOA

Urretxindorra Ikastolak, kalitate munduan EKKS ereduan oinarrituta gauzatu nahi du bere kudeaketa. Sistema honek aldi oro egingo diren errebisioak eta plangintzak bultzatzen ditu. Ikastolak bere xedean eta ikusmiran oinarrituta egingo ditu plangintza hauek eta beraietan zehaztuko dira lortu nahi dituen helburu garrantzitsuenak.

La Ikastola quiere basar su gestión en el modelo EFQM, muy conocido en el mundo de la gestión de Calidad Total..Este sistema se basa en las necesidades y expectativas de los usuarios así como en sus instituciones aliadas. Por ello recoge sus opiniones y valoraciones así como las sugerencias y promueve el trabajo en común con estos grupos de interés. Este sistema promueve revisiones y planificaciones periódicas que se basan en la Misión y Visión de la Ikastola. Allí se definen y temporalizan los objetivos más importantes que se convierten en los objetivos de todos y cada uno de los miembros. 

EUSKARAZ BIZI

Gure ikasleek euskararen hautua egin dezaten nahi badugu, hainbat estrategia eta baliabide eskaini beharra dugu. Horrexetarako sortu zen Euskaraz Bizi, eta horretantxe dihardu.

Estrategias y recursos para que nuestro alumnado elija el euskara como su herramienta de comunicación.