IKASTOLAKO JANTOKI ZERBITZUA

Ikasturte osoan martxan dagoen zerbitzu honek haur eta gazteen elikadura zaindu eta bazkalorduan  garai hezigarri eta atsegina eskaintzea du helburu. Horretarako, gure bertoko sukaldari taldeak prestatzen ditu egunero zerbitzatzen diren jakiak.

Ausolan enpresaren aholkularitzaren bitartez, sistema berri eta hezigarriago batekin kudeatzen dira Ikastolako jantoki eta patioa. Honek espazioaren eraldaketa lanak ekarri ditu, dinamika eta rol berriez lagundurik, jantoki zerbitzu berri bat osatuz.

Aholkularitza zerbitzu honen baitan, Ausolanek bere gain hartu du begirale zerbitzua. Horrela, begirale taldeari zuzendutako  formazio eta kudeaketa sistema berri bat txertatu da,  euren rola aldatuz: haurrak %100 asistitzetik, euren autonomiaren garapenean laguntzaile izatera. Ikasleen parte-hartzea handiagoa da orain jantokian, mahaia prestatu, garbitu edo birziklatzeaz arduratzen direlarik.

Horrela, jantokia beraz gain, patioen kudeaketa ere lantzen da. Eguerdi garaian jolastokia dinamizatzeko, plangintza garatu da. Jolas material hezitzaile ezberdinak ikasleen eskura jartzen dira, bai taldean zein banaka erabili eta ikasten zein gozatzen jarraitu dezaten modu kooperatiboan.

Jantokia ikasturte osoko zerbitzu bezala pentsatuta dagoen arren, egun solteetan erabiltzeko aukera dago, familien antolakuntza erraztu nahian. Horretarako egun berean idazkaritzan erosi beharko da jantokiko txartela. Zerbitzua erabili ezean jantokiko arduradunari eta tutoreari idatziz jakinarazi beharko zaie.

Este servicio, disponible durante todo el curso, tiene por objetivo cuidar la alimentación de los y las comensales y hacer del mediodía un espacio más educativo y agradable. Para ello, nuestro equipo de cocina elabora diariamente los menús servidos en el comedor.

Mediante la asesoría ofrecida por la empresa Ausolan, el patio y el comedor de la Ikastola se gestionan mediante un sistema novedoso y más educativo. Para ello, se ha transformado el espacio y acompañado de nuevas dinámicas y roles, lo cual ha dado forma a un servicio más completo.

Dentro de esta asesoría, Ausolan se hace cargo del servicio de monitorado, introduciendo así un nuevo sistema de formación y gestión del equipo y cambiando su rol: pasando de asistir a los niños y niñas al 100%, a ayudar en el desarrollo de su autonomía.  Esto hace que la participación del alumnado en el servicio de comedor sea ahora mayor, responsabilizándose de tareas como poner la mesa, recogerla o reciclar.

Ausolan no solo se centra en el comedor, sino también en la gestión del patio. Se ha desarrollado un plan para la gestión del patio durante el mediodía. Mediante la organización de actividades y facilitando material lúdico educativo, el plan busca el desarrollo educativo y la diversión de alumnos y alumnas, trabajando siempre de manera cooperativa.

El servicio de comedor está planteado como un servicio para todo el curso, pero con el objetivo de dar a las familias facilidades en su logística diaria, existe la posibilidad de hacer uso del mismo en días suelto. Para ello, la persona interesada deberá comprar el mismo día el ticket para el comedor en secretaría. En caso de no utilizar el servicio, se le deberá comunicar a la persona responsable del comedor y al tutor o tutora.

HILABETEKO MENUA / MENU MENSUAL

MENU OROKORRA

MENU GENERAL

TXIKIEN MENUA

EL MENU DE LOS PEQUEÑOS

KASU BEREZIAK

CASOS ESPECIALES

Arrazoi medikuak direla eta, umeren batek dieta berezia beharko balu, jantokiko arduradunari jakinazaiko zaio telefonoz edo ohar idatzi baten bidez egun berean goizeko 9etan.

Si por razones médicas, algún alumn@ necitase alguna dieta especial se le deberá comunicar al responsable del comedor por telefono o mediante una nota escrita el mismo día a las 9 de la mañana.

ARDURADUNAK / RESPONSABLES

IGOR INSUNZA -Sukaldeko arduraduna  / Responsable de cocina

ITXASO MITXELENA – Jantokiko arduraduna (AUSOLAN) / Responsable del comedor (AUSOLAN)

 

94 470 14 47

Martin barua 21. Bilbo

sukaldea@urretxindorra.eus