GURE OINARRIA: IKASLEA ARDATZ

Urretxindorra Ikastolan, bizitzarako prest dauden ikasle euskaldun konpetenteak heztea dugu helburu.

Ikastolako ikasleen aniztasunari erantzuteko ardura hartzen duen taldea da hau.

Orientazio talde honek, ikasleen aniztasunaren trataeraren printzipioak bereak eginez, irakasleak heterogenotasun horri ahalik eta erantzun egokiena eman diezaion, hainbat baliabide eskaintzen dizkio.

Orientazio Departamentua orientatzaileak eta etapa bakoitzaren aholkulariek osatzen dute. Orientazio Departamentuaren funtzionamendua ondokoetan oinarritzen da: talde-lanean (tutore, irakasle eta gurasoekin), komunikazio zuzenean eta ikasleen erabateko inklusioan.

Orientazio Departamentuak Ikastolako aniztasunaren trataera kudeatzen du honako lan hauek eginez:

  • Aholkularitza psikopedagogikoa.
  • Ikasketa zailtasunen detekzioa, balorazioa eta jarraipena.
  • Orientazio pertsonal eta akademiko-profesionala.
  • Elkarbizitzako arazoak kudeatu eta bideratu.
  • Guraso eskola antolatu.
  • Guraso eta tutoreen komunikazioa erraztu.

El Departamento de Orientación de la Ikastola tiene la misión de responder a las necesidades derivadas de la diversidad de nuestro alumnado.

Haciendo nuestros los principios del tratamiento a la diversidad,  ofrecemos diferentes recursos para que el profesorado responda adecuadamente a la heterogeneidad y necesidades del aula.

El Departamento de Orientación está formado por un orientador y una consultora por etapa. Su funcionamiento se basa en el trabajo en equipo entre tutores, profesores y padres-madres, la comunicación directa y la inclusión de todo el alumnado.

El Departamento de Orientación se encarga de la asesoría psicopedagógica del alumnado así como de la detección de dificultades académicas, seguimiento de casos, resolución de conflictos de convivencia y de la orientación académica, profesional y personal del alumnado.

ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA / DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTATZAILEA /ORIENTADOR/A

JOANA GAINZA

 j.gainza@urretxindorra.eus

LAGUNTZA GELAKO IRAKASLEAK / PROFESORES/AS AULA DE APOYO

LAINOA BILBAO lainoa@urretxindorra.eus

BEGO ZULUETA b.zulueta@urretxindorra.eus

IMANOL CEBALLOS i.ceballos@urretxindorra.eus

ITSASO MARÍN i.marín@urretxindorra.eus

ASIER ERAÑA a.erana@urretxindorra.eus

HEZITZAILEAK / EDUCADORAS

NAIARA REDONDO naiara@urretxindorra.eus

MAITE SERNA maite@urretxindorra.eus

ZIORTZE GALDOS z.galdos@urretxindorra.eus

LAIA MARTINEZ l.martinez@urretxindorra.eus

MIKEL IBAÑEZ m.ibañez@urretxinsorra.eus

IRATI AGIRRE i.agirre@urretxindorra.eus

LEIRE MEABE l.meabe@urretxindorra.eus

94 470 13 14

Martin Barua 21 Kalea 48003 Bilbo, Bizkaia

j.gainza@urretxindorra.eus