IKASTOLAKO EGITURA

ESTRUCTURA DE LA IKASTOLA

Sozietate kooperatiboko jite juridikoa duen Urretxindorra Ikastolaren gobernu organoak estatutuek zehaztutakoak dira, hots, ASANBLADA NAGUSIA eta ARTEZKARITZA KONTSEILUA. Horretaz gain, Urretxindorra Ikastolak, erakunde irekia eta plurala denez, hezkuntzarekin zerikusi zuzena duten gaietarako Kudeaketa Batzordea dauka, eta bertan, Ikastolako estamentu guztiek hartzen dute parte (guraso, irakasle, zerbitzuetako langile eta ikasleek).

Ikastolako funtzionamendu organoak dira jarduera egokiaren erantzule eta gobernu organoek egindako ahal-eskuordetzaz dihardute. Zuzendaritzak autonomia osoz jardungo du bere zereginetan, baina zuzendaritzak goi-mailako organoek hartutako erabakiak betetzen ez dituenean edota zuzendaritzaren jarduerak erakundearen segurtasuna, ospe ona eta izatea bera arriskuan jartzen dituenean, goberno organoek esku-hartzea izango dute.

 Los órganos de gobierno de la Ikastola Urretxindorra, cuya forma jurídica es la de una sociedad cooperativa, son los establecidos estatutariamente, es decir,la ASAMBLEA GENERAL y el CONSEJO RECTOR. Además Urretxindorra Ikastola, como entidad abierta y plural, se dota de una Junta de Gestión con la participación de todos los estamentos de la ikastola (padres, personal docente y de servicios y alumnado de Secundaria y Bachillerato), para aquellos temas relacionados directamente con la Educación.

Los órganos de funcionamiento de la ikastola son los responsables de su buen funcionamiento, y actúan mediante delegación de poderes otorgada por los órganos de gobierno podrán intervenir cuando la dirección no cumpla las decisiones tomadas en los órganos superiores, o/y cuando la actuación de dicha dirección ponga en peligro la seguridad de la entidad, su buen nombre y su existencia.

GESTIO BATZORDEA

Presidentea

Presidente

Juan Zulueta

Idazkaria

Secretari@

Larraitz Cisneros

Zuzendaritza

Dirección

Eider Palmou, Itxaso Gutierrez, Urdax Bilbao, Zuriñe Zorrozua

Irakasleak

Profesores/as

¿?

Bazkideak

Cooperativistas

Larraitz Cisneros, Asier Egaña, Fernando Pedrosa, Uxue Artetxe

Zerbitzuak

Servicios

¿?

Ikasleak

Alumn@s

¿?

ZAINTZA BATZORDEA


Maria Garcia

Gorka Escudero

Aitor Bertol

 

ZUZENDARITZA TALDEA


Gerentzi-Zuzendaritza / Director-Gerente

Zuriñe Zorrozua

Zuzendari Pedagogikoa / Director Pedagógico

Juan Zulueta

Pedag. Arduraduna (DBH-BATXI) / Resp. Pedagógico(ESO-BACHI)

Urdax Bilbao

Pedag. Arduraduna (LH) / Resp. Pedagógico(Primaria)

 Itxaso Gutierrez

Pedag. Arduraduna (HH) / Resp. Pedagógico(Infantil)

Eider Palmou

ZERBITZUAK

 

ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN

Arduraduna

Josu Uranga

Administraria

Libe Etxeita

Goiatz Ateaga

IKT

TICs

Egoitz Baraja

EKINTZA OSAGARRIAK

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Iker Uribarren

KONSERJERITZA

Conserjería

Kepa Guinea, Agus Pascual eta Urtzi Gainza

SUKALDEA eta JANTOKIA

Cocina y COMEDOR

Arduraduna

Igor Insunza 

Sukaldariak

Irantzu Alzibar, Arantza Prieto eta Elena Cebada 

Laguntzaileak

10 begirale / 10 monitores 

MANTENU-GARBIKETA

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Kepa Guinea, Agus Pascual eta Urtzi Gainza