BATXI Metodologia

GURE OINARRIA: IKASLEA ARDATZ

Urretxindorra Ikastolan, bizitzarako prest dauden ikasle euskaldun konpetenteak heztea dugu helburu.

Urretxindorra Ikastolan ikaslea jardun pedagogikoaren ardatza izanik, konpetentzietan heztea da gure helburua. Horretarako, hainbat eduki eta prozedura landu eta eskuratuko ditu, lanabes horiekin, egoera errealei aterabide egokia lortzeko.

Hau guzti hau ahalbideratzeko, ikasleak modu autonomoan planifikatuko ditu egin beharrekoak, eta aldi berean, ikaskideekin elkarlanean arituko da berauek burutzeko. Honek, ikaslea protagonista eta agente aktibo izatea eskatzen du. Bide honetan aholkulari eta gidari, irakasleak izango ditu, ikaslearen protagonismoa sustatuz eta markatutako helburuetara bideratuz.

Prozesu honetan IKTak integratuta ditugu, aipatutako egoera errealei konponbide posibleak lortzeko, ikasleak haien artean lan egiteko eta ikasle-irakasle elkarlana indartzeko. Horrekin batera, IKTen erabilera arduratsua eta eraginkorra bultzatzea dugu helburu.

Siendo el alumnado el eje pedagógico de la Ikastola Urretxindorra, nuestro principal objetivo es una educación basada en competencias. Para ello, trabajamos diferentes contenidos y procedimientos que servirán para hacer frente a situaciones reales.

Con el propósito de conseguir este objetivo, el alumnado planifica sus tareas de manera autónoma, y las lleva a cabo a través del trabajo cooperativo con sus compañeros. El alumnado se convierte así en  protagonista y agente activo. Este cuenta con la ayuda del profesorado, que se convierte en asesor y conductor del aprendizaje para fomentar y lograr los objetivos marcados. 

Para hacer frente a las situaciones reales, para que el alumnado aprenda a trabajar en equipo y para que se refuerce la cooperación entre profesorado y alumnado, contamos con las TICs,  integradas en todo este proceso. Asimismo, impulsamos un uso responsable y eficaz de estas tecnologías.