Euskal Dantzak

 

Hurbiltasuna – Entorno cercano Konfiantza Confianza - Ziurtasuna Seguridad Ikastola eta familia bat garelako – Formamos una gran familia
Euskalduna – Euskaldun Kalitatezkoa
De calidad Euskaratik eleaniztasunera – Desde el euskera al plurilingüismo
Elikadura – Dieta saludable
Elkarlana eta zoriontasuna – Cooperación y felicidad Elkarbizitza – Convivencia Soin hezkuntza
Educación física Gure ikasleen ongizatea – El bienestar de nuestr@s alumn@s
Konpromisoa – Compromiso Aniztasuna
Diversidad Talde lana – Trabajo colaborativo
Elkarrekiko errespetua – Respeto Baloreetan heziz: