Ikastolako jantokia ikasturte guztian zehar dago irekita. Janaria gure sukaldari taldeak egunero prestatzen du berton. Zerbitzua egun soltetan erabili nahi izanez gero, txartela erosi beharko da idazkaritzan, egun berean. Zerbitzu hau erabili ezean, jantokiko arduradunari eta tutoreari idatziz jakinarazi beharko zaie. Ohiko erabileraren prezioa merkeagoa da printzipioz urte osorako zerbitzua delako, zerbitzua erabili ala ez.

El comedor de la ikastola está abierto durante todo el curso escolar. La comida que se sirve es preparada diariamente por el equipo de cocina de la ikastola. En caso de querer utilizar el servicio en días sueltos, hay que comprar el vale el mismo día en la secretaría. En caso de no utilizar el servicio, se le deberá comunicar por escrito tanto al responsable del comedor como al tutor. La utilización habitual tiene un precio reducido por tratarse de un servicio que en principio es para todo el curso, independientemente de su utilización.

Arrazoi medikuak direla eta, umeren batek dieta berezia beharko balu, jantokiko arduradunari jakinazaiko zaio telefonoz edo ohar idatzi baten bidez egun berean goizeko 9etan.

Si por razones médicas, algún alumn@ necitase alguna dieta especial se le deberá comunicar al responsable del comedor por telefono o mediante una nota escrita el mismo día a las 9 de la mañana.

TELEFONOA: 94 470 14 47