LH Metodologia

GURE OINARRIA: IKASLEA ARDATZ

Urretxindorra Ikastolan, bizitzarako prest dauden ikasle euskaldun konpetenteak heztea dugu helburu.

Lehen Hezkuntzan Txanela  da ikaslearen formazio integrala bermatzen duen proiektua. Curriculum eskaintza koherente, bateratu eta egokia eskaintzen digu Txanela proiektuak.

Gure ereduaren ezaugarri nagusi batzuk:

 • Haurra bere osotasunean hartzea. Bizitzan aplikagarriak diren konpetentziak arlo guztietan lantzen ditugu, ikasle aktiboa bultzatuz.
 • Zehar lerroak . Ikaslearen garapen pertsonalarekin zuzenean lotuta eta aniztasunaren erronkari erantzuten dizkioten gaitasunetan trebatuz .
 • Balioen eta jarreren hezkuntzarekin konprometituak. Ikasleei pertsonak diren aldetik laguntzeko.
 • Norbera izaten ikasi eta elkarrekin bizitzen ikasi konpetentziak era horizontalean lantzearen garrantzia.
 • Hezkuntza emozionala. Norberaren zein besteen emozioak adierazten, ulertzen eta kudeatzen gaitu nahi ditugu ikasleak.
 • IKT konpetentzia. Baliabide teknologikoak zeharka (era globalizatuan) lantzen ditugu ikaslearen garapenerako zerbitzuan jarriz, berauen arriskuetan eta onuretan erreparatuz.
 • Ikasleen jarraipena eta ebaluatzeko sisteman.

En Educación primaria el proyecto Txanela nos proporciona una oferta curricular coherente, unificada y adecuada que garantiza la formación integral de nuestro alumnado.

Los aspectos más destacados de nuestro modelo:

 • Considerar al alumnado en su integridad. Desarrollando determinadas competencias que nuestros alumnos y alumnas puedan aplicar en situaciones cotidianas, convirtiéndolos en agentes activos de su formación.
 • Líneas transversales. Fomentando las competencias que potencien tanto el desarrollo personal como la diversidad de cada alumno y alumna.
 • Compromiso con la educación en valores. Acompañando a los alumnos en su proceso de formación como persona.
 • La importancia de aprender a ser uno mismo y vivir en comunidad.
 • Educación emocional.  Fomentando en los alumnos y alumnas el desarrollo de la expresión y comprensión de las emociones (propias y ajenas) y prestando especial atención a sus habilidades sociales (educación para el liderazgo, convivencia, …).
 • Competencia digital (TIC). Orientando las nuevas tecnologías al servicio del desarrollo integral del alumnado, valorando los riesgos y beneficios de las mismas.
 • Coherencia. Estructurando un sistema de evaluación y de seguimiento individual del alumnado.