Orientazioa

DOKUMENTO ERABILGARRIAK:

ORIENTAZIOA: USE (SELEKTIBITATEA), ONARPEN IRIZPIDEAK, ATE IREKIAK.

TUTORETZA:HARRERA PLANA.TUTORETZA PLANA.ORIENTAZIOA

 Ikastolako ikasleen aniztasunari erantzuteko ardura hartzen duen taldea da hau.

Orientazio talde honek, ikasleen aniztasunaren trataeraren printzipioak bereak eginez, irakasleak heterogenotasun horri ahalik eta erantzun egokiena eman diezaion, hainbat baliabide eskaintzen dizkio.

Orientazio Departamentua orientatzaileak eta etapa bakoitzaren aholkulariek osatzen dute. Orientazio Departamentuaren funtzionamendua ondokoetan oinarritzen da: talde-lanean (tutore, irakasle eta gurasoekin), komunikazio zuzenean eta ikasleen erabateko inklusioan.

Orientazio Departamentuak Ikastolako aniztasunaren trataera kudeatzen du honako lan hauek eginez:

  • Aholkularitza psikopedagogikoa.
  • Ikasketa zailtasunen detekzioa, balorazioa eta jarraipena.
  • Orientazio pertsonal eta akademiko-profesionala.
  • Elkarbizitzako arazoak kudeatu eta bideratu.
  • Guraso eskola antolatu.
  • Guraso eta tutoreen komunikazioa erraztu.

 

El Departamento de Orientación de la Ikastola tiene la misión de responder a las necesidades derivadas de la diversidad de nuestro alumnado.

Haciendo nuestros los principios del tratamiento a la diversidad,  ofrecemos diferentes recursos para que el profesorado responda adecuadamente a la heterogeneidad y necesidades del aula.

El Departamento de Orientación está formado por un orientador y una consultora por etapa. Su funcionamiento se basa en el trabajo en equipo entre tutores, profesores y padres-madres, la comunicación directa y la inclusión de todo el alumnado.

El Departamento de Orientación se encarga de la asesoría psicopedagógica del alumnado así como de la detección de dificultades académicas, seguimiento de casos, resolución de conflictos de convivencia y de la orientación académica, profesional y personal del alumnado.

ORIENTAZIO TALDEA / DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTATZAILEA: 

Juan Zulueta Amutxastegi  juan@urretxindorra.eus
 
HAUR HEZKUNTZAKO AHOLKULARI PSIKO-PEDAGOGIKOA:
Lainoa Bilbao Makazaga     lainoa@urretxindorra.eus
 
LEHEN HEZKUNTZAKO AHOLKULARI PSIKO-PEDAGOGIKOA:
Maitane Bilbao Atxaga    maitane@urretxindorra.eus
 
DERRIGORREZKO BIGARREN HEZKUNTZAKO AHOLKULARI PSIKO-PEDAGOGIKOA:
Virginia Goiricelaya Undabarrena     virginia@urretxindorra.eus