Urtxintxa

Urtxintxa Ikastolen proiektu bat da Haur Hezkuntzarako material integrala sortzen duena.

Haur Hezkuntzak berebiziko garrantzia du bai haurraren garapen osoan, baita euskalduntze-prozesuan ere. Etapa horretan garatzen hasten dira, hain zuzen, adimenaren gaitasunak, nortasunaren ezaugarriak, gorputzaren ahalmenak, gizarteratzeko eta harremanetarako hastapenak. Beraz, hezkuntza-arloan betekizun nagusia du. Betekizun horri erantzun nahian, hezkuntza-komunitatearen etengabeko ikerketa- eta hobekuntza-prozesuaren pauso berri bat da URTXINTXA proiektua.

Proiektu honen berrikuntza nagusiak hauek dira: hezkuntza-proiektua hobetzea, curriculum diseinuaren ulermen-maila erraztuz eta koherentzia bertikala ziurtatuz; zehar-lerroekiko konpromisoa indartzea; aniztasunari erantzuna emateko bide berriak jorratzea; eleaniztasunaren hainbat eragile integratzea; irakurketa idazketaren paradigma eraikitzailea garatzea

Proiektu honi buruzko informazioa nahi izanez gero hemen klikatu http://www.urtxintxa.net/

Urtxintxa es un proyecto de las Ikastolas que crea y aplica material didáctico integral para la etapa de Educación Infantil.

La Educación Infantil tiene una importancia vital en el desarrollo del niño y en el proceso de euskaldunización. En ésta etapa comienzan a desarrollarse las capacidades cognitivas, las características personales, las habilidades corporales y las primeras relaciones interpersonales y sociales. Por tanto, en la educación ésta etapa tiene una quehacer principal. Respondiendo a ese quehacer con la investigación y la mejora continua de la comunidad educativa el proyecto URTXINTXA en un nuevo paso.

Las novedades principales de este proyecto son: mejorar el proyecto educativo, facilitando el grado de compresión del diseño curricular y asegurando la coherencia vertical; fortalecer el compromiso de las líneas transversales; explorar nuevas vías para responder mejor a la diversidad; integrar una serie de inductores del plurilingüismo.

Si quieres información sobre él clica aquí http://www.urtxintxa.net/